Cáp Quang FPT FTTH là gì ?

FTTH hiện đang là công nghệ kết nối viễn thông tiên tiến nhất trên thế giới, với đường truyền dẫn hoàn toàn bằng cáp quang từ nhà cung cấp dịch vụ tới tận địa điểm của khách hàng. Công nghệ này sở hữu tính năng ưu việt: với tốc độ truyền tải dữ liệu Internet xuống/lên (download/upload) ngang bằng nhau.

CÁP QUANG CÁ NHÂN- HỘ GIA ĐÌNH

Super 22

22 Mbps
22 Mbps
 • Phí hòa mạng: 330.000đ
 • Cước tháng: 185.000đ/tháng
 • Băng thông quốc tế: 3Mbps
 • Trả trước 6 tháng: 1.110.000đ
 • Miễn Phí Lắp Đặt, tặng 100% tháng cước thứ 7
 • Trả trước 12 tháng: 2.220.000đ
 • Miễn Phí Lắp Đặt, tặng 100% tháng cước thứ 13,14

Super 35

35 Mbps
35 Mbps
 • Phí hòa mạng: 330.000đ
 • Cước tháng: 195.000đ/tháng
 • Băng thông quốc tế: 3Mbps
 • Trả trước 6 tháng: 1.230.000đ
 • Miễn Phí Lắp Đặt, tặng 100% tháng cước thứ 7
 • Trả trước 12 tháng: 2.460.000đ
 • Miễn Phí Lắp Đặt, tặng 100% tháng cước thứ 13,14

Super 50

50 Mbps
50 Mbps
 • Phí hòa mạng: 330.000đ
 • Cước tháng: 235.000đ/tháng
 • Băng thông quốc tế: 6 Mbps
 • Trả trước 6 tháng: 1.740.000đ
 • Miễn Phí Lắp Đặt, tặng 100% tháng cước thứ 7
 • Trả trước 12 tháng: 3.480.000đ
 • Miễn Phí Lắp Đặt, tặng 100% tháng cước thứ 13,14

Super 65

65 Mbps
65 Mbps
 • Phí hòa mạng: 330.000đ
 • Cước tháng: 300.000đ/tháng
 • Băng thông quốc tế: 6 Mbps
 • Trả trước 6 tháng: 2.400.000đ
 • Miễn Phí Lắp Đặt, tặng 100% tháng cước thứ 7
 • Trả trước 12 tháng: 4.800.000đ
 • Miễn Phí Lắp Đặt, tặng 100% tháng cước thứ 13,14

COMBO TRUYỀN HÌNH - CÁP QUANG FPT

Combo Super 22

22 Mbps
22 Mbps
 • Phí hòa mạng: 550.000đ
 • Cước tháng: 215.000đ/tháng
 • Băng thông quốc tế: 3Mbps
 • Trả trước 6 tháng: 1.290.000đ
 • Miễn Phí Lắp Đặt, tặng 100% tháng cước thứ 7
 • Trả trước 12 tháng: 2.580.000đ
 • Miễn Phí Lắp Đặt, tặng 100% tháng cước thứ 13,14

Combo Super 35

35 Mbps
35 Mbps
 • Phí hòa mạng: 550.000đ
 • Cước tháng: 235.000đ/tháng
 • Băng thông quốc tế: 3Mbps
 • Trả trước 6 tháng: 1.410.000đ
 • Miễn Phí Lắp Đặt, tặng 100% tháng cước thứ 7
 • Trả trước 12 tháng: 2.820.000đ
 • Miễn Phí Lắp Đặt, tặng 100% tháng cước thứ 13,14

Combo Super 50

50 Mbps
50 Mbps
 • Phí hòa mạng: 550.000đ
 • Cước tháng: 285.000đ/tháng
 • Băng thông quốc tế: 6 Mbps
 • Trả trước 6 tháng: 1.980.000đ
 • Miễn Phí Lắp Đặt, tặng 100% tháng cước thứ 7
 • Trả trước 12 tháng: 3.960.000đ
 • Miễn Phí Lắp Đặt, tặng 100% tháng cước thứ 13,14

Combo Super 65

65 Mbps
65 Mbps
 • Phí hòa mạng: 470.000đ
 • Cước tháng: 350.000đ/tháng
 • Băng thông quốc tế: 6 Mbps
 • Trả trước 6 tháng: 2.820.000đ
 • Miễn Phí Lắp Đặt, tặng 100% tháng cước thứ 7
 • Trả trước 12 tháng: 5.640.000đ
 • Miễn Phí Lắp Đặt, tặng 100% tháng cước thứ 13,14

CÁP QUANG CÔNG TY-DOANH NGHIỆP

Super 100 Plus

100 Mbps
100 Mbps
 • Phí hòa mạng: 1.100.000đ
 • Cước tháng: 880.000đ/tháng
 • Băng thông quốc tế: 10.8 Mbps
 • Tặng thêm gói truyền hình HD K+
 • Modem Archer C5
 • Trả trước 6 tháng: 5.280.000đ
 • Miễn Phí Lắp Đặt, tặng Unifi AC Lite
 • Trả trước 12 tháng: 10.560.000đ
 • Miễn Phí Lắp Đặt,tặng Unifi AC Lite, tặng 100% tháng cước thứ 13

Super 100

100 Mbps
100 Mbps
 • Phí hòa mạng: 1.100.000đ
 • Cước tháng: 880.000đ/tháng
 • Băng thông quốc tế: 10.8 Mbps
 • 1 IP Front
 • Modem AC100F
 • Trả trước 6 tháng: 5.280.000đ
 • Miễn Phí Lắp Đặt, tặng 100% tháng cước thứ 7
 • Trả trước 12 tháng: 10.560.000đ
 • Miễn Phí Lắp Đặt, tặng 100% tháng cước thứ 13,14

Super 150

150 Mbps
150 Mbps
 • Phí hòa mạng: 1.100.000đ
 • Cước tháng: 2.200.000đ/tháng
 • Băng thông quốc tế: 12.6 Mbps
 • 1 IP Front + 4 IP Route
 • Modem Vigor 2925
 • Trả trước 6 tháng: 13.200.000đ
 • Miễn Phí Lắp Đặt, tặng 100% tháng cước thứ 7
 • Trả trước 12 tháng: 26.400.000đ
 • Miễn Phí Lắp Đặt, tặng 100% tháng cước thứ 13,14

Super 200

200 Mbps
200 Mbps
 • Phí hòa mạng: 1.100.000đ
 • Cước tháng: 8.800.000đ/tháng
 • Băng thông quốc tế: 18.9 Mbps
 • 1 IP Front + 8 IP Route
 • Modem Vigor 300B
 • Trả trước 6 tháng: 52.800.000đ
 • Miễn Phí Lắp Đặt, tặng 100% tháng cước thứ 7
 • Trả trước 12 tháng: 105.600.000đ
 • Miễn Phí Lắp Đặt, tặng 100% tháng cước thứ 13,14

KHUYẾN MÃI

 Đặc biệt, chương trình tháng vàng khuyến mãi  nâng băng thông miễn phí + tặng Voucher giảm giá dành cho quý khách khi đăng kí Combo Internet và Truyền hình FPT, thay vì 420.000 đ, giá cước nay chỉ còn 215.000 đ/tháng (Số lượng có hạn)!.